Hem / Avfall

Vi kan hjälpa dig med avfallsfrågor

Två av våra medarbetare är sprungna ur avfallsbranschen, Niklas från den privata sidan och Fredrik från den kommunala. Flera av våra medarbetare har även arbetat med tillsyn av avfallsverksamheter. Vi har omfattande erfarenhet av en mängd avfallsrelaterade miljöfrågor såsom mer kvalificerad klassificering av avfall, gränsöverskridande transporter och andra typer av avfallsfrågor ur ett producentperspektiv.

Behöver du hjälp med frågor inom avfall?

Tillsyn och tillstånd för avfallshantering

Som tur är finns det regler och lagar som måste följas när man hanterar avfall. Dessa kan vara svåra att överblicka och därför också svåra att följa. Vi kan hjälpa dig göra rätt genom att bistå vid tillsyn och tillståndsansökningar inom avfallshantering, avfallsanläggningar och transporter av avfall.

Vi har bland annat stor erfarenhet från mottagarsidan där våra medarbetare förutom att ha genomfört ett stort antal tillstånds- och anmälningsprocesser även drivit ett flertal avfallsanläggningar, allt från etablering och projektering av en av Sveriges största avfallsanläggningar till drift av ett flertal privata avfallsanläggningar samt ÅVC och deponi. Denna erfarenhet gör att vi kan hjälpa er med avfallsfrågor ur ett bredare perspektiv än bara det miljömässiga (som ändå är vår bas).

Klassificering av avfall

Vad är farligt avfall? Vad räknas som miljöfarligt avfall? Har avfallet farliga egenskaper eller innehåller det farliga ämnen? 

Det finns givetvis många typer av avfall som alla har sina speciella egenskaper. Vi på ENRECON har arbetat mycket med ”tunga avfall” såsom jord, inerta material, asfalt, ARV-slam mm., samt med bygg- & rivningsavfall och vatten. Efter många år i branschen har vid även stött på många andra avfallstyper och har därför god kunskap kring vilka avfall som uppstår, vad de har för egenskaper och hur avfallet ska tas om hand. Vi har givetvis kunskap om de senaste regler för klassificering av avfall som EU kommissionen har beslutat om och följer även utvecklingen på nationell nivå. Vi har även utbildat tillsynsmyndigheter inom vissa ämnesområden. 

Transport av farligt avfall

När avfall ska flyttas finns det en mängd saker som behöver tas hänsyn till som påverkar transporten. Vad har avfallet för egenskaper, är det farligt, vart ska det lämnas?

Vi på ENRECON hjälper dig med allt från transportdokument för farligt avfall till nödvändiga tillstånd som krävs för transporten.

Avsätta avfall utomlands

Ska Du avsätta ett avfall utanför Sveriges gränser? Eller kanske ta emot ett avfall från ett annat land? Regelverket kring gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT) är omfattande, snårigt och det är väldigt lätt att göra fel. 

Vi på ENRECON har erfarenhet av och kan hjälpa dig att hitta rätt prövningsnivå, ta dialogen med Naturvårdsverket och utländska myndigheter och få allt pappersarbete på plats. Vi har också erfarenhet av och kan göra platsbesök hos avfallshanterare utomlands när så behövs. 

Utbildning i avfallsfrågor

Vi har under åren byggt upp en gedigen kunskap inom området avfall och kan därför erbjuda skräddarsydda utbildningar för personer som är verksamma inom detta område. 

Projekt och verksamheter vi hjälpt med avfallsfrågor

Ändringstillstånd till Surte hamn för att framtidssäkra verksamheten

Deponigasutredning inför kommande sluttäckning vid avfallsdeponi

Läs hur vi genomfört en deponigasutredning inför en kommande sluttäckning av en avfallsdeponi.

Enrecon hjälper Sortera med avfallsanläggning

Läs hur vi bistått Sortera i hela tillståndsprocessen. Från tidig planering fram till lagakraftvunnet beslut.