Hem / Avfall / Ändringstillstånd till Surte hamn för att framtidssäkra verksamheten

Ändringstillstånd till Surte hamn för att framtidssäkra verksamheten

MTIB, numera en del av Sortera, bedriver sedan några år tillbaka lagring och hantering av avfall i Surte hamn. Genom att hanteringen sker i en hamn skapas goda möjligheter att avsätta material genom båttransporter, vilket innebär flera fördelar ur ett miljö- och klimatperspektiv.

ENRECON har hjälpt MTIB och senare Sortera att genom anmälningsärenden anpassa tillståndet för Surte Hamn till verksamheten bolaget bedriver. Vi har också hjälpt till med så kallade ”notifikationer”, dvs. ansökningar om gränsöverskridande transporter (export) av avfall.

Vi är nu också glada över att ha fått förtroendet att ta fram ansökan, MKB och övriga underlag för ett ändringstillstånd för hamnen för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten i framtiden.

Hjälp med avfallsfrågor?

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport, till hjälp med miljöriktig avsättning. Vi arbetar också med samtliga moment, praktiska som administrativa, vid deponiavslutningar.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom avfallsfrågor.

Projekt vi utfört inom avfallsfrågor

Deponigasutredning inför kommande sluttäckning vid avfallsdeponi

Läs hur vi genomfört en deponigasutredning inför en kommande sluttäckning av en avfallsdeponi.

Enrecon hjälper Sortera med anläggning för farligt avfall

Läs hur vi bistått Sortera i hela tillståndsprocessen. Från tidig planering fram till lagakraftvunnet beslut.