HemAvfall / Deponigasutredning inför kommande sluttäckning vid avfallsdeponi

Deponigasutredning inför kommande sluttäckning vid avfallsdeponi

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Mätning av deponigaser utfördes både vid markytan och inne i deponin, i porluften. Mätning vid markytan utfördes med hjälp av en statisk kammare så kallad fluxbox och mätning inne i deponin utfördes i perforerade stålrör vilka installerades i deponin med hjälp av borrbandvagn.

Deponigas påvisades inom delar av deponin och utifrån uppmätta halter genomfördes en riskbedömning och ett åtgärdsförslag samt rekommendationer på vidare åtgärder utarbetades.

Hjälp med avfallsfrågor?

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport, till hjälp med miljöriktig avsättning. Vi arbetar också med samtliga moment, praktiska som administrativa, vid deponiavslutningar.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom avfallsfrågor.

Projekt vi utfört inom avfallsfrågor

Ändringstillstånd till Surte hamn för att framtidssäkra verksamheten

Enrecon hjälper Sortera med anläggning för farligt avfall

Läs hur vi bistått Sortera i hela tillståndsprocessen. Från tidig planering fram till lagakraftvunnet beslut.