Loading

Verktyg

I början av 2019 uppdaterade Avfall Sverige sina bedömningsgrunder i en ny rapport. ENRECON har tagit fram en beräkningsmodell i Excel som följer de principer som redovisas i de uppdaterade bedömningsgrunderna.

Beräkningsmodell Farligt avfall

Niklas tog för över tio år sedan fram en beräkningsmodell för farligt avfall som fått en relativt stor spridning. Modellen baserades på Avfall Sveriges Rapport 2007:1 (Uppdaterade bedömningsgrunder för farligt avfall). I början av 2019 uppdaterade Avfall Sverige sina bedömningsgrunder i en ny rapport (2019:1) efter relativt omfattande förändringar i bakomliggande lagstiftning. ENRECON har tagit fram en beräkningsmodell i Excel som följer de principer som redovisas i de uppdaterade bedömningsgrunderna.

Beräkningsmodell

Vi rekommenderar alla att köpa och läsa Avfall Sveriges rapport 2019:1, ”Uppdaterade bedömningsgrunder för farligt avfall”. Rapporten kan köpas på avfallsverige.se.

Aktuell beräkningsmodell är en betaversion! Modellen är inte slutligt granskad och testad. Resultatet av beräkningarna i aktuell modell skall därför betraktas som indikativt och kontrollräkning bör ske utifrån den metod som föreskrivs i Avfall Sveriges rapport 2019:1.

Föreliggande modell får användas fritt av den person som registrerar sig. Modellen får inte mångfaldigas eller kopieras utan upphovsrättsinnehavarens (ENRECON AB) medgivande. Vid medgivande till att nyttja modellen registreras e-postadress till användaren.

Uppdateringar och revideringar meddelas till denna adress. Genom spridning utan medgivande registreras inte e-postadressen vilken innebär att uppdateringar inte kan tillhandahållas! Vänligen undvik detta genom att skaffa modellen direkt från ENRECON AB!

Denna modell får användas fritt. Det är dock INTE tillåtet att ändra i modellen, byta ut eller ta bort logotyper etc. Önskas en modell med egna företagets layout kan undertecknad kontaktas för offert.

Nyttjanderätten av modellen kan när som helst återkallas av ENRECON AB. Du kan när som helst begära att strykas ur användarregistret. Då upphör dock din nyttjanderätt till modellen.

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda support till denna modell (då den är gratis) eller svara på diverse, även korta, frågeställningar kring klassning av avfall/farligt avfall. Behöver ni hjälp med att klassificera avfall kan vi dock utföra denna tjänst på konsultbasis. Vi håller även relativt mycket utbildningar inom miljö, mottagningskontroll, avfall, masshantering mm.

Observera att denna modell skall ses som ett komplement till Avfall Sveriges rapport. Återigen rekommenderas att du läser rapporten innan du använder modellen.

Fyll i namn, bolag och e-postadress så skickas modellen till dig!

    Den modell som är framtagen är än så länge en BETA-version som inte fullt ut har testats. Det är fritt fram att ladda hem beräkningsmodellen. För att ladda hem modellen behöver du dock registrera dig så att vi har koll på vilka som använder modellen och kan meddela dem vid uppdateringar och liknande. Egen spridning av modellen är inte tillåten – och varför skulle man sprida den när det går att ladda ner den gratis?

    Shopping Basket