Loading

ENRECON
Utbildningar

ENRECON tillhandahåller utbildningar inom alla våra kunskapsområden. Dels håller vi allmänna och öppna utbildningar, exempelvis vår mycket populära kurs ”Miljö- och masshantering”, dels håller vi skräddarsydda interna utbildnignar för företag och andra aktörer. Upplägget på företagsspecifika utbildningar tas fram tillsammans med beställaren.

Utbildningar

"Vi har vid flera tillfällen anlitat Niklas för att hålla utbildningar för vår personal inom miljö- och masshantering. Niklas är inte bara kunnig inom dessa frågor utan har även, genom sin bakgrund inom avfallsbranschen, en god insikt i de verkliga och praktiska förhållandena på en avfallsanläggning. Detta i kombination med Niklas goda pedagogisk förmåga gör att våra medarbetare får en mycket stor praktisk nytta av utbildningen i sitt dagliga arbete."
Håkan Walfridsson
Avdelningschef SWEROCK

Aktuella utbildningar

Miljö och masshantering​

Under en heldag kommer vi att gå igenom vilka miljöregler som gäller vid grävarbeten, transport och mottagning av olika typer av massor. Vi kommer också att ha fokus på provtagning. Målet med kursen är att du skall kunna göra enklare klassningar av massor utifrån analysrapporter samt själv kunna genomföra enklare provtagningar. Kursen riktar sig till dig som arbetar med schaktarbeten, transport, mottagning eller annan hantering av överskottsmassor.

 

Vi kommer att ta det från grunden så du behöver varken någon universitetsutbildning eller tidigare erfarenhet av föroreningar i mark.

Klassificering av farligt avfall (jord)

Klassificering av jord som farligt eller icke-farligt avfall är betydligt mer komplicerat än att läsa av mot värden i en tabell. I denna utbildning kommer vi att gå igenom hur klassificering sker, men utgångspunkt i avfallsförordningens bestämmelser som snabbt för oss vidare till CLP, dvs. kemikalielagstiftningen.

Kursens omfattning är en halvdag där vi inleder med teori om hur regelverket kring avfallsklassning är uppbyggt. Vi kommer därefter att se hur regelverket kan tillämpas när det gäller jord, till stor del med utgångspunkt i de rapporter Avfall Sverige tagit fram. Vi kommer också att prata om dess styrkor och svagheter. ENRECON har tagit fram en beräkningsmodell som vi översiktligt kommer att gå igenom.

Kurs i mottagningskontroll

Kursens omfattning är en halvdag där vi inleder med teori; vilka regler finns för mottagningskontroll, tips vid praktiskt utförande av mottagningskontroll, grundläggande kunskap om de vanligaste föroreningarna samt grundläggande teori bakom provtagning – hur ska man ta ut prov och varför ska man ta ut det på detta sätt.

Vi avslutar med ett antal praktiska moment, provtagning av jord, asfalt, sten etc. Vi kommer också att titta närmare på tjärasfalt, lära känna dess karaktäristiska drag och gå igenom spraytest.

Mer info

Skräddarsydda kurser

De flesta kurser vi håller är mer eller mindre skräddarsydda kurser internt ute hos olika kunder. Kursernas omfattning är normalt en halv till två dagar men kan anpassas efter behov.

Ofta utgår vi från ett eller flera  befintliga koncept som vi sätter ihop en företagsspecifik lösning utifrån. Genom att vi oftast arbetar utifrån färdiga grundkoncept och dessutom håller relativt mycket utbildningar har vi goda möjligheter att hitta kostnadseffektiva alternativ genom att klippa och klistra ur befintligt material.

Vi kan hålla interna kurser för företag ute hos kund, på olika konferenscenter eller på vårt kontor i Göteborg (max 12 personer).

Exempel på kurser är mer eller mindre kundanpassade varianter av ovanstående kurser ”Miljö- och masshantering” och ”Mottagningskontroll”. En annan populär kurs är en tvådagarsutbildning där vi utöver innehållet i kurserna ovan har olika övningsmoment som handlar om tolkning av analyser och hur olika typer av massor skall avsättas.

För mer info eller offert på skräddarsydda kurser, kontakta Niklas Ander, niklas.ander@enrecon.se.

Shopping Basket