Lerjedalen GK

Verksamheten har numera erhållit lagakraftvunnet tillstånd.

För synpunkter eller information om verksamheten kontakta Lerjedalens GK alt. Niklas Ander