HemMasshantering / Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

ENRECON har hjälpt BST (Berges Schakt och Transport) att ta fram en anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område som bestod av produktionsskog.

Uppdraget infattade att ta fram ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning (beskrivning av syfte, planerad verksamhet, miljöpåverkan, försiktighetsåtgärder, mottagningskriterier m.m.) ENRECON bistod även med massbalansberäkning, egenkontrollprogram samt myndighetskontakter under projektets gång.

Hjälp med masshantering?

ENRECON har mycket omfattande erfarenhet av projekt inom masshantering. Vi kan hjälpa till med alla typer av massavsättningsprojekt, “avfall för anläggningsändamål” och liknande. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom masshantering.

Andra verksamheter vi hjälpt med masshantering

ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Läs mer om Pinpointer och vilken roll ENRECON haft i utvecklingen av Sveriges främsta system för att hitta mottagare för massor.

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Läs om hur vi hjälpt Kungälvs kommun med en avslutningsplan för Munkegärde deponi.

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Läs om hur vi tillsammans med Lerjedalen Markberedning AB och Lerjedalens Golfklubb bygger om golfbanan för förbättrad spelupplevelse och ökad säkerhet för bilister och oskyddade trafikanter