HemMasshantering / ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

Pinpointer är ett nytt och unikt webbaserat system där avsändare och mottagare av överskottsmassor matchas.

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

ENRECON har under en längre tid varit med och utvecklat systemet, framförallt ur ett miljötekniskt perspektiv, för att säkerställa att alla krav uppfylls, att dokumentering sker korrekt, att matchning av ämnen och lakegenskaper sker på rätt sätt osv. Utöver detta har vi har även agerat rådgivare i strategiska frågor, vad användarna kan tänkas efterfråga etc.

Sedan systemet börjat användas skarp tredjepartsgranskar vi även alla affärer som genereras genom systemet, dvs. vi kontrollerar att mottagaren får ta emot avsändarens massor. Vi arbetar också, tillsammans med vår beställare, på att göra systemet ännu bättre.

Läs mer om systemet på pinpointer.se

Hjälp med masshantering?

ENRECON har mycket omfattande erfarenhet av projekt inom masshantering. Vi kan hjälpa till med alla typer av massavsättningsprojekt, “avfall för anläggningsändamål” och liknande. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom masshantering.

Andra verksamheter vi hjälpt med masshantering

Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

Läs om hur vi hjälp BST med att ta anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område av produktionsskog.

Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

Läs om hur vi hjälpt Kungälvs kommun med en avslutningsplan för Munkegärde deponi.

Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

Läs om hur vi tillsammans med Lerjedalen Markberedning AB och Lerjedalens Golfklubb bygger om golfbanan för förbättrad spelupplevelse och ökad säkerhet för bilister och oskyddade trafikanter