Loading

Miljö & ENRECON

Vårt miljöarbete är centralt för företaget, hänsyn till miljö och människors hälsa genomsyrar all vår verksamhet. 

Vårt mest betydelsefulla miljöarbete utför vi genom vägledning av hur våra kunder kan begränsa sin miljöpåverkan. Med en hög servicenivå, hög kompetens och hög integritet är målsättningen att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster till återvinningsbranschen, anläggnings- och transportsektorn, exploatörer och alla andra som arbetar med mark och avfall.

Dagligen utför vi kvalificerade miljö-/riskbedömningar för att främja en god resurshushållning med minimerade effekter på människors hälsa och miljön.

ENRECONS direkta miljöpåverkan är liten, där den mest betydande miljöaspekten är våra egna transporter. Vi bedriver ett aktivt arbete för att för att också minimera vår direkta miljöpåverkan. För ENRECON är det central att leva som vi lär!

Shopping Basket