HemTillståndsfrågor / Tillståndsansökan för avfallsanläggning åt RGS Nordic

Ansökan om miljötillstånd för RGS Nordic Göteborg - en av Sveriges största återvinningsanläggningar

Tillstånd avfallsanläggning

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

RGS bedriver sedan 2009 återvinningsverksamhet i ett centralt läge på Hisingen där man tar emot och återvinner avfall och farligt avfall. Verksamheten har kontinuerligt vuxit sedan dess och vi har genom åren stöttat uppdragsgivaren i tre tidigare tillståndsansökningar. Nu pågår en ny tillståndsansökan för en verksamhet som omfattar hantering av en miljon ton avfall per år med möjlighet till en lång rad behandlingsmetoder.

I processen stöttar vi uppdragsgivaren från tidig planering till huvudförhandling i domstol. Vi ansvarar för samrådsprocess samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Därtill genomför vi en prövotidsutredning vad gäller utsläpp till vatten i pågående verksamhet och miljökontroll i form av regelbunden vattenprovtagning och kontinuerlig övervakning av grundvattennivå.

Hjälp med tillstånd eller anmälan?

Vi på hjälper dig från start till mål för att söka de Miljötillstånd eller göra de anmälningar din verksamhet kräver, oavsett om det är mindre eller större processer. Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av miljöprövningar, inkluderat vattenverksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom miljötillstånd.

Andra verksamheter vi hjälpt med tillståndsfrågor

Tillstånd vattenverksamhet

Läs om hur vi hjälp Strömstads kommun med tillstånd (vattenverksamhet) för en omfattande utbyggnation av avloppsnätet i skärgården.

Tillstånd för deponi av inert avfall

Läs om hur vi hjälpt Viavest med deras deponi för inert avfall, tillika ett av Kungsbackas större utvecklingsområden.

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Läs om hur vi hjälpt Swerock med deras tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet i Veberöd, Skåne.