HemTillståndsfrågor / Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

Tillståndsansökan för täkt, deponi och återvinningsverksamhet

I samband med att SWERCOK skulle ansöka om nytt täkttillstånd för Veberödstäkten i Lunds kommun tog man beslut om att efterbehandla täkten genom att fylla igen brytområdet med överskottsmassor, en åtgärd som gör verksamheten till en deponi.

Lokaliseringen av denna typ av verksamhet är alltid en utmaning och det krävs att det görs en samlad bedömning av bergets kvalitet, störningar, risker för miljö och påverkan på närboende. Tack vare att platsen sammantaget är en av de mest lämpade för denna typ av verksamhet i sydöstra Skåne kunde tillstånd erhållas.

ENRECON hjälpte SWEROCK genom hela tillståndsprocessen med de delar som avsåg deponering och återvinningsverksamhet. Detta innebär att vi deltog i samrådsprocessen, var med och upprättade ansökan och MKB, var behjälpliga med kompletteringar och yttranden samt deltog vid huvudförhandling och syn i mark- och miljödomstolen.

Hjälp med tillstånd eller anmälan?

Vi på hjälper dig från start till mål för att söka de Miljötillstånd eller göra de anmälningar din verksamhet kräver, oavsett om det är mindre eller större processer. Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av miljöprövningar, inkluderat vattenverksamhet. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom miljötillstånd.

Andra verksamheter vi hjälpt med tillståndsfrågor

Tillstånd avfallsanläggning

Tillståndsansökan för avfallsanläggning

Läs om hur vi hjälpt RGS Nordic med tillståndsansökan för deras Göteborgsanläggning – en av Sveriges största avfallsanläggningar.

Tillstånd vattenverksamhet

Läs om hur vi hjälp Strömstads kommun med tillstånd (vattenverksamhet) för en omfattande utbyggnation av avloppsnätet i skärgården.

Tillstånd för deponi av inert avfall

Läs om hur vi hjälpt Viavest med deras deponi för inert avfall, tillika ett av Kungsbackas större utvecklingsområden.