Förorenad mark

Ansvarar du för områden som misstänks vara förorenade? Vi på ENRECON kan erbjuda det mesta inom markprovtagning. Vi har certifierade provtagare samt utrustningen att genomföra en fackmannamässig miljöteknisk markundersökning. Vi använder oss av både provborrning och provgropsgrävning beroende på vilket som passar bäst.

Då vi jobbar över hela spektrat inom förorenade områden erbjuder vi även analys av markprover, jordprover och sedimentprover samt ger förslag på åtgärder när vi hittar giftiga eller farliga ämnen i mark och grundvatten.

Behöver du hjälp med en miljöteknisk markundersökning?

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →