Tillstånd miljöfarlig verksamhet

Vår specialitet är anmälnings- och tillståndsprocesser inom avfallsområdet (tillstånd eller anmälan om miljöfarlig verksamhet), men vi arbetar även brett med andra typer av verksamheter. Vi har varit med och skrivit ansökningshandlingar och/eller miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat tillståndspliktiga deponier, avfallsanläggningar, avloppsreningsverk, hamnar, täkter mm på både A- och B-nivå. I många fall har verksamheterna även varit tillståndspliktiga vattenverksamheter (eller endast tillståndspliktiga på grund av vattenverksamheten). Vi har skrivit en mycket stor mängd anmälningar och hjälpt till i ett stort antal mindre ärenden vid sk. 12:6-samråd mm.

Tillstånd miljöfarlig verksamhet? Vi hjälper dig genom processen!

Utvalda projekt där vi arbetat med tillstånd för miljöfarlig verksamheter

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Läs mer →