Torslanda Golfklubb

Torslanda Golf AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor bygga om golfbanan inom fastigheterna Amhult 29:3, 1:61, 29:1 och 24:1 i Göteborgs kommun. Syftet med ombyggnationen är bland annat att förbättra säkerheten inom och utom banan och att anlägga nya träningsområden. Vidare skapar ombyggnationen en mer tilltalande layout på banan som även ger ett lägre underhållsbehov.   

För byggnation planeras överskottsmassor av jord och sten att användas. Jorden som tillförs området kommer inte innehålla föroreningsnivåer över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Det totala massbehovet uppgår till ca 800 000 m3 och anläggandet beräknas att ta tre år. För att ha marginal kommer ansökan omfatta maximalt 1 000 000 m3 och en maximal tid om fem år.

I länkar nedan finns en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan kan vända sig till ENRECON AB (miljökonsult).

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 2021-01-18, till torslandagk@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda.