Engagerade miljökonsulter

Vi hjälper din verksamhet med miljöexpertis inom tillståndsprocesser, förorenade områden, masshantering och avfall


ENRECON är ett personligt konsultföretag för både den stora och den lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet tar vi oss ditt uppdrag.

Behöver du hjälp av en miljökonsult?

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Deponigasutredning för EWGroup

  Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →