Loading

Välkommen till ENRECON

ENRECON är ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och den lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet strävar vi åt att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster, utbildningar, miljöprovtagningar och liknande till företag inom återvinningsbranschen,  anläggnings-, bygg- och transportsektorn och alla andra som bedriver verksamheter inom förorenad mark, masshantering och avfall.

Välkommen till ENRECON

Målsättningen med ENRECON är att vara ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och den lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet strävar vi åt att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster till seriösa kunder inom återvinningsbranschen,  anläggnings- och transportsektorn och även till alla andra som bedriver verksamheter inom mark och avfall.

Masshantering

ENRECON har omfattande erfarenhet av masshantering och olika typer av massavsättningsprojekt, eller ”avfall för anläggningsändamål”.

Tillstånd

ENRECON hjälper dig från start till mål för att få de Miljötillstånd din verksamhet kräver, oavsett om det är mindre eller större processer.

Avfall

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport, till hjälp med miljöriktig avsättning. 

Förorenad mark

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen från inledande provtagningar, via sanering till slutrapportering.

Masshantering

ENRECON har omfattande erfarenhet av masshantering och olika typer av massavsättningsprojekt, eller ”avfall för anläggningsändamål”. Trots vår ringa storlek vågar vi påstå att vi hör till de ledande konsultbolagen i Sverige inom detta område.

Tillstånd

Vi på hjälper dig från start till mål för att söka de Miljötillstånd eller göra de anmälningar din verksamhet kräver, oavsett om det är mindre eller större processer. Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av miljöprövningar, inkluderat vattenverksamhet.

Avfall

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport, till hjälp med miljöriktig avsättning. Vi arbetar också med samtliga moment, praktiska som administrativa, vid deponiavslutningar.

Förorenad mark

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen, från inledande provtagningar och undersökningar av mark och vatten, riskbedömningar, myndighetskontakter, miljökontroll vid sanering till slutrapportering.

ENRECONS miljöarbete

Vi på ENRECON utför miljökonsulttjänster inom mark- och avfallsområdet. Just därför är vårt miljöarbete centralt för företaget. Vår hänsyn till miljö och människors hälsa genomsyrar all vår verksamhet. Vi på ENRECON är dessutom miljödiplomerade enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Shopping Basket