Välkommen till ENRECON

Målsättningen med ENRECON är att vara ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet är målsättningen att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster till seriösa kunder inom återvinningsbranschen, anläggnings- och transportsektorn och alla andra som bedriver verksamheter inom mark och avfall.

Välkommen till ENRECON

Målsättningen med ENRECON är att vara ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet är målsättningen att vara en återkommande leverantör av rådgivningstjänster till seriösa kunder inom återvinningsbranschen, anläggnings- och transportsektorn och alla andra som bedriver verksamheter inom mark och avfall.

Masshantering

ENRECON har mycket omfattande erfarenhet av projekt inom masshantering. Vi kan hjälpa till med alla typer av massavsättningsprojekt, “avfall för anläggningsändamål” och liknande.

Tillstånd

ENRECON hjälper dig från start till mål för att få de Miljötillstånd din verksamhet kräver. Oavsett om det är mindre eller större processer.

Avfall

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport till hjälp med miljöriktig avsättning. 

Förorenad mark

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen från inledande provtagningar, via sanering till slutrapportering.

Masshantering

ENRECON har omfattande erfarenhet av masshantering. Olika typer av massavsättningsprojekt, eller “avfall för anläggningsändamål”.

Tillstånd

ENRECON hjälper dig från start till mål för att få de Miljötillstånd din verksamhet kräver. Oavsett om det är mindre eller större processer.

Avfall

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport till hjälp med miljöriktig avsättning. 

Förorenad mark

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen från inledande provtagningar, via sanering till slutrapportering.

ENRECONS miljöarbete

ENRECON utför miljökonsulttjänster inom mark- och avfallsområdet. Vårt miljöarbete är centralt för företaget, hänsyn till miljö och människors hälsa genomsyrar all vår verksamhet. ENRECON är miljödiplomerade enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Shopping Basket