ENRECON utför konsulttjänster inom miljöområdet. Läs mer om något av de projekt vi utfört åt våra kunder för att få en bättre förståelse kring vilka tjänster vi tillhandahåller och vilken expertis vi kan tillföra till ditt nästa projekt.

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Deponigasutredning för EWGroup

  Deponigasutredning för EWGroup

  Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Läs mer →