Loading

Samråd

Här kan publik information för olika projekt inhämtas, exempelvis samrådsunderlag för allmänheten.

ENRECON publicerar, på kunds uppdrag, kostnadsfritt underlag i rimlig omfattning i de projekt bolaget är inblandade i. Tveka inte att höra av dig om du som kund till ENRECON önskar publicera dokument (såsom samrådsinformation) här.

Schakt i Väst AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för anläggande av deponi för inert avfall på fastigheten
Orust kommun VA-ledningar tillståndsansökan. Orust kommun har för avsikt att förlägga en trycksatt sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik. Orust
RECOMA AB har för avsikt att inom fastigheten Kuggen 14 i Hässleholm materialåtervinna förpackningsavfall för produktion av byggskivor. Verksamheten är
Sortera Recycling har för avsikt att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet inom befintligt verksamhetsområde inom fastigheterna Åby
Torslanda Golf AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor bygga om
Hisingen Göteborgs jaktvårdskrets har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor anlägga en
SWEROCK AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för
Surte Åkeri AB har för avsikt att ansöka om ändringstillstånd för fortsatt och utökad verksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Surte
RGS Nordic AB har för avsikt att ansöka om ändringstillstånd för att, inom ramen för vad som medges enligt befintligt
Information om Trosa Vagnhärads Mark AB:s tillståndsansökan. Trosa Vagnhärads Mark AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9
SAMRÅD, Sortera, Malmö Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet inom befintligt
Verksamheten har numera erhållit lagakraftvunnet tillstånd. För synpunkter eller information om verksamheten kontakta sortera (www.sortera.se) alt. Niklas Ander.
Shopping Basket