Loading

Samråd

Här kan publik information för olika projekt inhämtas, exempelvis samrådsunderlag för allmänheten.

ENRECON publicerar, på kunds uppdrag, kostnadsfritt underlag i rimlig omfattning i de projekt bolaget är inblandade i. Tveka inte att höra av dig om du som kund till ENRECON önskar publicera dokument (såsom samrådsinformation) här.

Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för utökad återvinningsverksamhet inom fastigheten Hamnen 22:164. Planerad verksamhet kommer
Tillstånd för täkt av berg samt deponi för inert avfall, Landvetterkrossen, Härryda kommun Veidekke Industri AB avser att ansöka om
Schakt i Väst AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för etablering av en återvinningsanläggning för jordsiktning av
Platzer Fastigheter AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (s.k. Natura 2000-tillstånd)
Schakt i Väst AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för anläggande av deponi för inert avfall på fastigheten
Orust kommun VA-ledningar tillståndsansökan. Orust kommun har för avsikt att förlägga en trycksatt sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik. Orust
RECOMA AB har för avsikt att inom fastigheten Kuggen 14 i Hässleholm materialåtervinna förpackningsavfall för produktion av byggskivor. Verksamheten är
Sortera Recycling har för avsikt att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet inom befintligt verksamhetsområde inom fastigheterna Åby
Torslanda Golf AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor bygga om
Hisingen Göteborgs jaktvårdskrets har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor anlägga en
SWEROCK AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för
Shopping Basket