Samråd

Här kan publik information för olika projekt inhämtas, exempelvis samrådsunderlag för allmänheten.

ENRECON publicerar, på kunds uppdrag, kostnadsfritt underlag i rimlig omfattning i de projekt bolaget är inblandade i. Tveka inte att höra av dig om du som kund till ENRECON önskar publicera dokument (såsom samrådsinformation) här.

Hisingen Göteborgs jaktvårdskrets har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att med användning av överskottsmassor anlägga en
SWEROCK AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för
Surte Åkeri AB har för avsikt att ansöka om ändringstillstånd för fortsatt och utökad verksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Surte
RGS Nordic AB (tidigare RGS 90) har för närvarande två pågående tillståndsprocesser. Den ena avser en ansökningsprocess hos mark- och
Information om Trosa Vagnhärads Mark AB:s tillståndsansökan. Trosa Vagnhärads Mark AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt
SAMRÅD, Sortera, Malmö Sortera Materials AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad återvinningsverksamhet inom befintligt
Verksamheten har numera erhållit lagakraftvunnet tillstånd. För synpunkter eller information om verksamheten kontakta sortera (www.sortera.se) alt. Niklas Ander.
Verksamheten har numera erhållit lagakraftvunnet tillstånd. För synpunkter eller information om verksamheten kontakta Lerjedalens GK alt. Niklas Ander
Shopping Basket