Tjänster

ENRECON är ett litet och personligt konsultföretag för både den stora och den lilla beställaren. Med en hög servicenivå, kompetens och integritet tar vi oss ditt uppdrag.

Miljötillstånd

→ Miljöfarlig verksamhet

→ Tillstånd

→ Anmälan

→ Din kontakt med myndigheter

Förorenade områden

→ Provtagning och analys

→ Miljötekniska undersökningar

→ Mark och vatten

→ Sanering och miljökontroll

Masshantering

→ Ta emot massor

→ Bli av med massor

→ Sluttäckning

→ Provtagning

Avfallsfrågor

→ Tillsyn och tillstånd

→ Klassificering

→ Bearbetning

→ Avsätta avfall