Avfallsfrågor

Vi kan hjälpa dig med avfallsfrågor

Vi har medarbetare med bakgrund i både den privata respektive kommunala avfallsbranschen, dels i olika miljötjänster, men också i olika mer praktiska chefstjänster. Flera av våra medarbetare har även arbetat med tillsyn av avfallsverksamheter. 

Medarbetare på ENRECON har tidigare ansvarat för både uppbyggnad och drift av olika avfallsanläggningar såsom deponier, anläggningar för jordbehandling, hantering av bygg- och rivningsavfall, anläggningar för hantering av farligt avfall mm. Bland våra medarbetare finns också fd. miljöchefer och miljösamordnare.

Vi har omfattande erfarenhet, både från tidigare erfarenhet och från vårt arbete på ENRECON, av en mängd avfallsrelaterade miljöfrågor såsom mer kvalificerad klassificering av avfall, gränsöverskridande transporter, produktifiering (end of waste), deponikonstruktion, behandlingsprocesser och massor av annat.

Intresserad av att lära dig mer om avfall?

Vi håller både utbildningar öppna för alla samt skräddarsydda utbildningar ute hos olika företag.

Läs mer här

Behöver du hjälp av en miljökonsult?

Avfallsfrågor

Enligt miljöbalken är avfall föremål, ämnen eller substanser som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

Behöver du veta mer än så kan vi hjälpa dig.

ENRECON handlar inte själva med överskottsmassor eller andra avfall.

Utvalda projekt där vi arbetat med avfallsfrågor

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Deponigasutredning för EWGroup

  Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →