Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en deponigasutredning inför kommande sluttäckning. Syftet med utredningen vara att riskbedöma eventuell förekomst av deponigas samt ta fram eventuella åtgärdsförslag.

Mätning av deponigaser utfördes både vid markytan och inne i deponin, i porluften. Mätning vid markytan utfördes med hjälp av en statisk kammare så kallad fluxbox och mätning inne i deponin utfördes i perforerade stålrör vilka installerades i deponin med hjälp av borrbandvagn.

Deponigas påvisades inom delar av deponin och utifrån uppmätta halter genomfördes en riskbedömning och ett åtgärdsförslag samt rekommendationer på vidare åtgärder utarbetades.

Utvalda projekt där vi arbetat med avfallsfrågor

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Deponigasutredning för EWGroup

  Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →