Klassificering av avfall

Vad är farligt avfall? Vad räknas som miljöfarligt avfall? Har avfallet farliga egenskaper eller innehåller det farliga ämnen? 

Det finns givetvis många typer av avfall som alla har sina speciella egenskaper. Vi på ENRECON har arbetat mycket med ”tunga avfall” såsom jord, inerta material, asfalt, ARV-slam mm., samt med bygg- & rivningsavfall och vatten. Efter många år i branschen har vid även stött på många andra avfallstyper och har därför god kunskap kring vilka avfall som uppstår, vad de har för egenskaper och hur avfallet ska tas om hand. Vi har givetvis kunskap om de senaste regler för klassificering av avfall som EU kommissionen har beslutat om och följer även utvecklingen på nationell nivå. Vi har även utbildat tillsynsmyndigheter inom vissa ämnesområden. 

Behöver du hjälp med klassificering av avfall?

Utvalda projekt där vi arbetat med avfallsfrågor

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Deponigasutredning för EWGroup

  Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →