Tillsyn och tillstånd för avfallshantering

Som tur är finns det regler och lagar som måste följas när man hanterar avfall. Dessa kan vara svåra att överblicka och därför också svåra att följa. Vi kan hjälpa dig göra rätt genom att bistå vid tillsyn och tillståndsansökningar inom avfallshantering, avfallsanläggningar och transporter av avfall.

Vi har bland annat stor erfarenhet från mottagarsidan där våra medarbetare förutom att ha genomfört ett stort antal tillstånds- och anmälningsprocesser även drivit ett flertal avfallsanläggningar, allt från etablering och projektering av en av Sveriges största avfallsanläggningar till drift av ett flertal privata avfallsanläggningar samt ÅVC och deponi. Denna erfarenhet gör att vi kan hjälpa er med avfallsfrågor ur ett bredare perspektiv än bara det miljömässiga (som ändå är vår bas).

Avfallshantering, hjälp med tillsyn eller tillstånd?

Utvalda uppdrag där vi arbetat med avfallsfrågor

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Deponigasutredning för EWGroup

  Mätning av deponigaser med så kallad fluxbox

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →