Förorenade områden

Vi erbjuder konsulttjänster inom förorenade områden

Vi har flera medarbetare med över 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden. Våra medarbetare har erfarenhet av allt från enkel miljökontroll vid mindre schaktarbeten, via arbete i omfattande exploateringsprojekt i förorenade områden till utredning av komplexa föroreningssituationer med klorerade lösningsmedel i berg mm.

Behöver du hjälp av en miljökonsult?

Vi gör det mesta när det kommer till förorenade områden!

Har en myndighet förelagt dig om att undersöka din fastighet? Står du inför ett köp eller en försäljning av en fastighet och vill säkerställa att den inte är förorenad? Omfattas din verksamhet av IED/IUF-regelverket och kräver en statusrapport?

Vi hjälper dig med utredningar, åtgärdslösningar, miljökontroll – ja det mesta när det kommer till förorenade områden!

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →