Åtgärdsutredningar

Har du en fastighet som måste saneras?

Vi hjälper till med åtgärdsutredningar! Vi hjälper dig att bedöma vilken omfattning som krävs av saneringen, vilken metod som är lämplig för saneringen samt uppföljningen av saneringen!

Med omfattande erfarenhet av sanering av förorenade områden, tillsammans med ett stort kontaktnät bland aktörer som utför marksanering kan vi hjälpa dig att både hitta rätt metod och rätt utförare!

Behöver du hjälp med åtgärdsutredningar?

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →