Din kontakt med myndigheter

När du arbetar med förorenade områden behöver myndigheter kopplas in eller underrättas vid ett flertal tillfällen. Du är bland annat skyldig enligt lag att upplysa tillsynsmyndigheten om du påträffar föroreningar eller om föroreningar upptäcks vi provtagningar. Själva saneringsarbetet behöver i de flesta fall anmälas. Ett tips! Var ute i god tid!

ENRECON har näst intill dagligen myndighetskontakter i olika ärenden och det är naturligt för oss att vara din kontakt med myndigheter vid ditt nästa projekt. Flera av våra medarbetare har även ett förflutet på myndighet – vi förstår (oftast) hur de tänker!

Vi är din kontakt med myndigheten

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →