Ska du köpa, sälja eller exploatera en fastighet?

Ska du köpa en fastighet med en misstänkt föroreningshistorik? Vid alla fastighetsaffärer finns det en risk att köpa på sig ansvaret för gamla synder i marken. Vi hjälper dig att utreda din fastighet (både genom en historisk inventering och provtagning) innan köp (sk. Environmental Due Dilligence – EDD).

Ska du exploatera en fastighet? Vi hjälper dig med undersökningar, riskutredningar, myndighetskontakter, miljökontroll, slutrapportering – kort och gott allt som krävs för att göra fastigheten byggklar.

Ska du köpa, sälja eller exploatera en fastighet?

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →