Miljökontroll

Det är viktigt att göra rätt när man vidtar åtgärder, exempelvis grävarbeten, i ett förorenat område. 

Viktigt att känna till är att sanering och grävning i förorenade områden normalt betraktas som miljöfarlig verksamhet och måste anmälas till miljökontoret, en så kallad saneringsanmälan eller § 28-anmälan.

Utöver hjälp med myndighetskontakter kan vi hjälpa till med miljökontroll under arbetet. Vi provtar jord, vatten eller andra medier och vi säkerställer att åtgärdsmålen nås. Det är också väldigt vanligt att springa på oväntade saker vid markarbeten i förorenade områden. När så sker kan vi hjälpa till att hitta lösningar!

Behöver du hjälp med miljökontroll

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →