Ombyggnation kaj i Fjällbacka

I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB som utförde entreprenaden.

Uppdraget innefattade framtagande av provtagningsplan, provtagning, riskbedömning och klassning av överskottsmassor.

ENRECON upprättade även saneringsanmälan och utförde miljökontroll i samband med schaktningsarbetet. Efter avslutad entreprenad sammanställdes saneringsarbetet i en slutlig saneringsrapport.

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →