Undersöka förorenade områden

Har du fått ett myndighetskrav att utreda föroreningssituationen på din fastighet? 

Det kan handla om mark, grundvatten, porgas, inomhusluft, dricksvatten mm. Vi har gjort det mesta!

Vi hjälper dig med både myndighetsdialogen och utredningen/provtagningen samt riskbedömningar mm.

Vi anpassar utredningar och provtagningar efter det aktuella fallet. Detta betyder lika ofta att inte överarbeta ett enkelt ärende som att göra tillräckligt mycket i ett komplext ärende. Vi har också omfattande erfarenhet av dialogen med myndigheter och runt hälften av våra medarbetare har någon gång arbetat på tillsynsmyndighet.

Behöver du hjälp med att undersöka förorenade områden

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →