Provtagning vatten

Vi gör det mesta inom vattenprovtagning! 

Behöver du få koll på sina utsläpp, exempelvis för att säkerställa att du uppfyller kraven i ditt tillstånd? Vi utför provtagning och kontroll av utgående dagvatten, processvatten eller lakvatten.

Behöver du utreda föroreningar i grundvatten? Eller kanske mäta grundvattennivåer? 

Behöver du hjälp med recipientkontroll?

Vi har erfaren personal, inklusive ackrediterade provtagare, rätt utrustning och rätt kontakter för att hjälpa dig få stenkoll på ditt vatten!

Behöver du hjälp med provtagning av vatten

Utvalda projekt där vi arbetat med förorenade områden

 • Ombyggnation kaj i Fjällbacka

  I samband med ombyggnation av kaj i Fjällbacka har ENRECON fungerat som expertstöd inom miljöområdet åt Brixly AB.

  Läs mer →

 • Miljökontroll åt Mark och Energibyggarna

  Miljökontroll vid schakt för fjärrvärme

  Läs mer →

 • Markundersökning åt VEQ AB

  Miljöteknisk undersökning i mark och grundvatten

  Läs mer →