Masshantering

Vi erbjuder konsulttjänster inom masshantering

Vi på ENRECON arbetar på olika sätt med masshantering, både för aktörer som får ett massöverskott i sina projekt samt med aktörer som har ett massunderskott. Framförallt har vi arbetat mycket med avfall för anläggningsändamål. Vi vågar påstå att vi har ett par av Sveriges mest erfarna personer inom detta område bland våra medarbetare. Utöver avfall för anläggningsändamål arbetar vi mycket med deponier, deponiavslutningar och liknande projekt inom masshantering.

Vi har ofta en projektledande funktion där vi tidigt är engagerade i processen och inte bara tar fram relevanta handlingar utan även är med och planerar hur olika masshanteringsprojekt skall hanteras i ett mer strategiskt perspektiv. 

ENRECON handlar inte själva med överskottsmassor eller andra avfall.

Intresserad av att lära dig mer om masshantering?

Vi håller både öppna utbildningar hos oss samt skräddarsydda utbildningar ute hos olika företag.

Läs mer här

Behöver du hjälp av en miljökonsult?

Masshantering

Masshantering för oss är ett brett område och täcker in allt från idéer kring hur olika massor kan användas, via provtagning och klassificering till anmälningar, tillstånd och andra myndighetskontakter.

ENRECON handlar inte själva med överskottsmassor eller andra avfall.

Utvalda projekt vi genomfört inom masshantering

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →