Anmälan, massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

ENRECON har hjälpt BST (Berges Schakt och Transport) i ett flertal projekt som omfattat masshantering och användande av avfall för anläggningsändamål. Ett typiskt projekt är en anmälan om miljöfarlig verksamhet/avfall för anläggningsändamål för anläggning av verksamhetsytor inom ett område som bestod av produktionsskog.

Uppdraget infattade att ta fram anmälningshandlingar och verksamhetsbeskrivning (beskrivning av syfte, planerad verksamhet, miljöpåverkan, försiktighetsåtgärder, mottagningskriterier m.m.). ENRECON bistod även med massbalansberäkning, egenkontrollprogram samt myndighetskontakter under projektets gång.

Utvalda projekt där vi arbetat med massor

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →