Avsätta avfall utomlands

Ska Du avsätta ett avfall utanför Sveriges gränser? Eller kanske ta emot ett avfall från ett annat land? Regelverket kring gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT) är omfattande, snårigt och det är väldigt lätt att göra fel. 

Vi på ENRECON har erfarenhet av och kan hjälpa dig att hitta rätt prövningsnivå, ta dialogen med Naturvårdsverket och utländska myndigheter och få allt pappersarbete på plats. Vi har också erfarenhet av och kan göra platsbesök hos avfallshanterare utomlands när så behövs. 

Kontakta oss när du ska exportera eller importera avfall?

Utvalda projekt där vi arbetat med masshantering

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →