Behöver du bli av med massor?

I storstadsregionerna, men även i Sverige i stort, finns en generell problematik med ett omfattande massöverskott. ENRECON kan underlätta för dig som behöver bli av med massor genom att hjälpa till med allt förberedande arbete såsom provtagning, tillstånd eller om det rör sig om schaktmassor från ett förorenat område eller förorenad mark, klassning av förorenade massor.

Vi har ett brett kontaktnät och bra koll på olika möjligheter att avsätta massor, men handlar inte själva med överskottsmassor/avfall.

Behöver du bli av med massor? Vi hjälper dig!

Utvalda projekt där vi arbetat med masshantering

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →