Hitta mottagare för överskottsmassor

Systemet har Sveriges största nätverk av anslutna mottagningsanläggningar vilka kan matchas mot avfallsmassor ner på ämnesnivå. Utöver att matcha uppkomna massor mot bästa mottagare sköter systemet all dokumentation som krävs vid masshantering.

ENRECON har under en längre tid varit med och utvecklat systemet, framförallt ur ett miljötekniskt perspektiv, för att säkerställa att alla krav uppfylls, att dokumentering sker korrekt, att matchning av ämnen och lakegenskaper sker på rätt sätt osv. Utöver detta har vi har även agerat rådgivare i strategiska frågor, vad användarna kan tänkas efterfråga etc.

Sedan systemet börjat användas skarp tredjepartsgranskar vi även alla affärer som genereras genom systemet, dvs. vi kontrollerar att mottagaren får ta emot avsändarens massor. Vi arbetar också, tillsammans med vår beställare, på att göra systemet ännu bättre.

Läs mer om systemet på pinpointer.se

Utvalda projekt där vi arbetat med massor

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →