Provtagning av massor

När du lämnar ifrån dig massor har du skyldighet att har kännedom om massornas ursprung och vad marken tidigare används till samt om det finns föroreningar och vilka typer av föroreningar som i så fall finns. Denna typ av information efterfrågas även normalt av både mottagare och tillsynsmyndigheter. 

Du som tar emot massor kan bli ansvarig om de mottagna massorna orsakar förorening på omgivande miljö som exempelvis vattendrag. Du som mottagare är därför ansvarig att utvärdera informationen du fått och bedöma om det finns risk för förorening i användning av massorna.

Tycker du mottagarna ställer märkliga krav? Vi är vana att, ibland i dialog med olika mottagare, undersöka det material som ska levereras. Här har vi omfattande erfarenhet om vilka olika typer av mottagare som kräver vilka underlag, för det varierar!

Oavsett om du är mottagare eller den som har massor i överskott kan vi hjälpa till med provtagning och bedömning så att risken för otrevliga överraskningar minskar.

Vi hjälper dig med provtagning av massor!

Utvalda projekt där vi arbetat med masshantering

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →