Ska du ta emot schaktmassor?

Ska du exempelvis köpa fyllnadsmassa till fastighet eller till något annat projekt där du behöver använda schaktmassor kan vi erbjuda våra tjänster.

Vi på ENRECON har samlat på oss en omfattande erfarenhet av att arbeta med ”avfall för anläggningsändamål”, deponier och deponiavslutningar, återvinningsanläggningar mm. 

I de flesta fall är mottagning av överskottsmassor en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Regelverket för mottagning av fyllnadsmassor och avfall är omfattande och att det dessutom ständigt tillkommer ny praxis och stora förändringar i lagstiftningen gör området förhållandevis komplicerat.

Vi har stor vana att hantera detta regelverk och har regelbunden kontakt med relevanta myndigheter och kan således hjälpa dig med alla tillstånd och ansökningar du behöver.

Vi hjälper dig med provtagning av massor!

Utvalda projekt där vi arbetat med masshantering

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →