Sluttäckning av deponier

Vi hjälper deponiägare att ta fram sluttäckningsplaner samt anmälningar och annan myndighetsdialog i samband med sluttäckningnar. Vi har erfarenhet av både privata och offentliga beställare och både deponier för icke farligt och farligt avfall. Vi har även arbetat med de enklare sluttäckningnar som görs av deponier för inert avfall.

Utöver rådgivning kring tekniska lösningar, vilka typer av täskikt, dräneringslösningar, hantering av deponigas etc. arbetar vi mycket med masshanteringsfrågorna kopplade till sluttäckningen, där vi hjälper till att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva materialen och metoderna, givetvis med miljön i största fokus.

Vi har också erfarenhet av det mesta avseende provtagning av avfall, vatten, deponigas etc. vid deponier/deponiavslutningar.

Behöver du hjälp med exempelvis en sluttäckningsplan?

Utvalda projekt där vi arbetat med masshantering

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →