Miljötillstånd

Miljöfarlig verksamhet? – Vi hjälper dig med tillstånd

Driver du en verksamheter som kräver tillstånd? För många miljöfarliga verksamheter krävs anmälan eller tillstånd för att bedriva verksamheten.

Vi på ENRECON hjälper Dig med de flesta typer av anmälnings- och tillståndsprocesser, allt ifrån enkla anmälningar till kommunen till komplexa prövningar i Mark- och miljödomstolen.

Behöver du hjälp av en miljökonsult?

Tillståndsfrågor

ENRECON finns för dig när din verksamhet kräver tillstånd och du behöver hjälp med processen.

Läs mer hur vi kan hjälpa dig.

Utvalda projekt där vi arbetat med tillståndsfrågor

 • Avfallsanläggning åt Sortera

  Lagring av farligt avfall och hantering av tunga massor

  Läs mer →

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Tillståndsansökan för vattenverksamhet åt Strömstad kommun

  Läs mer →