Tillståndsansökan för avfallsanläggning

ENRECON har tillsammans med Magnussons Advokatbyrå i uppdrag att bistå RGS Nordic, numera Sortera, med dess ansökan om nytt miljötillstånd för deras återvinningsanläggning i Göteborg hos mark- och miljödomstolen.

RGS bedriver sedan 2009 återvinningsverksamhet i ett centralt läge på Hisingen där man tar emot och återvinner avfall och farligt avfall. Verksamheten har kontinuerligt vuxit sedan dess och vi har genom åren stöttat uppdragsgivaren i ett flertal tillståndsansökningar. Verksamhetens nuvarande tillstånd, vilket ENRECON varit mycket delaktiga i, omfattar hantering av en miljon ton avfall per år med möjlighet till en lång rad behandlingsmetoder.

I processen stöttar vi uppdragsgivaren från tidig planering till huvudförhandling i domstol. Vi ansvarar för samrådsprocess samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Därtill har vi genomfört prövotidsutredningar vad gäller utsläpp till vatten och miljökontroll i form av vattenprovtagning och kontinuerlig övervakning av grundvattennivå.

Utvalda projekt där vi arbetat med tillståndsfrågor

 • Ändringstillstånd Surte hamn

  Ändringstillstånd och ansökningar om gränsöverskridande transporter

  Läs mer →

 • Ombyggnation av Lerjedalens Golfbana

  Ansökan för tillståndspliktiga anläggningsändamål

  Läs mer →

 • Avslutningsplan för Kungälvs kommunala deponi

  Riskbedömning och mottagningskriterier för tillförda massor

  Läs mer →

 • ENRECON har varit delaktiga i utvecklingen av Pinpointer

  Hitta mottagare för överskottsmassor

  Läs mer →

 • Ansökningshandlingar och verksamhetsbeskrivning åt BST

  Massbalansberäkning, egenkontrollprogram och myndighetskontakter

  Läs mer →

 • Miljötillstånd åt VIAVEST

  Tillstånd för deponi av inert avfall

  Läs mer →

 • Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Tillståndsansökan för avfallsanläggning

  Läs mer →