Utbildningar

Öppen eller skräddarsydd utbildning?

Vi utbildar inom alla våra kunskapsområden och hur skräddarsydd ni vill ha utbildningen bestämmer ni.

Våra öppna utbildningar, exempelvis vår mycket populära kurs ”Miljö- och masshantering” berör allmänna områden på en generell nivå som passar de flesta.

Vi har även skräddarsydda interna utbildningar för företag och andra aktörer. Upplägget på företagsspecifika utbildningar tas fram tillsammans med beställaren för att behandla frågor specifika för er.

Ofta är våra skräddarsydda utbildningar varianter av de öppna utbildningarna, men vi har även hållit utbildningar inom vattenprovtagning, avfall för anläggningsändamål och andra ämnen för både företag och myndigheter.

Vi har också hållit kurser inom vattenprovtagning, främst skräddarsydda upplägg men även enligt kursplanen i SNFS 1990:11 (Utbildning av provtagare, normalkursprogram, provtagning utsläpp eller Utbildning av provtagare, normalkursprogram, provtagning recipienter).

Våra öppna utbildningar

Miljö och masshantering​


Klassificering av farligt avfall (jord)


Kurs i mottagningskontroll

Behöver du skräddarsy en utbildning?

Läs hur vi kan hjälpa ditt förtag att öka kompetensen inom miljöområdet med utbildningar anpassade efter dig.

Aktuella utbildningar

Miljö och masshantering

Datum

Tid

Plats

2023-05-16

Kl. 08.00 – ca 16.00

SCANDIC MÖLNDAL,
Barnhemsgatan 23,
Mölndal

Miljö och masshantering

Datum

Tid

Plats

2023-05-17

Kl. 08.00 – ca 16.00

SCANDIC MÖLNDAL,
Barnhemsgatan 23,
Mölndal