Klassificering av farligt avfall (jord)

En heldag vigd åt klassificering

Klassificering av jord som farligt eller icke-farligt avfall är betydligt mer komplicerat än att läsa av mot värden i en tabell. I denna utbildning kommer vi att gå igenom hur klassificering sker, men utgångspunkt i avfallsförordningens bestämmelser som snabbt för oss vidare till CLP, dvs. kemikalielagstiftningen.

Kursens omfattning är en halvdag där vi inleder med teori om hur regelverket kring avfallsklassning är uppbyggt. Vi kommer därefter att se hur regelverket kan tillämpas när det gäller jord, till stor del med utgångspunkt i de rapporter Avfall Sverige tagit fram. Vi kommer också att prata om dess styrkor och svagheter. ENRECON har tagit fram en beräkningsmodell som vi översiktligt kommer att gå igenom.

Klassificering av farligt avfall

Datum

Tid

Plats

Inga tillfällen just nu