Kurs i mottagningskontroll

Lär dig allt om mottagningskontroll

Kursens omfattning är en halvdag där vi inleder med teori; vilka regler finns för mottagningskontroll, tips vid praktiskt utförande av mottagningskontroll, grundläggande kunskap om de vanligaste föroreningarna samt grundläggande teori bakom provtagning – hur ska man ta ut prov och varför ska man ta ut det på detta sätt.

Vi avslutar med ett antal praktiska moment, provtagning av jord, asfalt, sten etc. Vi kommer också att titta närmare på tjärasfalt, lära känna dess karaktäristiska drag och gå igenom spraytest.

Kurs i mottagningskontroll

Datum

Tid

Plats

Inga tillfällen just nu