Skräddarsydda utbildningar

Behöver du en företagsspecifik utbildning? Vi tittar tar fram ett koncept som passar dig.

De flesta kurser vi håller är mer eller mindre skräddarsydda kurser internt ute hos olika kunder. Kursernas omfattning är normalt en halv till två dagar men kan anpassas efter behov.

Ofta utgår vi från ett eller flera  befintliga koncept som vi sätter ihop en företagsspecifik lösning utifrån. Genom att vi oftast arbetar utifrån färdiga grundkoncept och dessutom håller relativt mycket utbildningar har vi goda möjligheter att hitta kostnadseffektiva alternativ genom att klippa och klistra ur befintligt material.

Vi kan hålla interna kurser för företag ute hos kund, på olika konferenscenter eller på vårt kontor i Göteborg (max 12 personer).

Exempel på kurser är mer eller mindre kundanpassade varianter av ovanstående kurser ”Miljö- och masshantering” och ”Mottagningskontroll”. En annan populär kurs är en tvådagarsutbildning där vi utöver innehållet i kurserna ovan har olika övningsmoment som handlar om tolkning av analyser och hur olika typer av massor skall avsättas.

Vi har också hållit kurser inom vattenprovtagning, främst skräddarsydda upplägg men även enligt kursplanen i SNFS 1990:11 (Utbildning av provtagare, normalkursprogram, provtagning utsläpp eller Utbildning av provtagare, normalkursprogram, provtagning recipienter).

Kontakta oss och berätta mer!

För mer info eller offert på skräddarsydda kurser, kontakta Niklas Ander.