Konsulttjänster

Tillstånd

ENRECON hjälper dig från start till mål för att få de Miljötillstånd din verksamhet kräver. Oavsett om det är mindre eller större processer.

Masshantering

ENRECON har mycket omfattande erfarenhet av projekt inom masshantering. Vi kan hjälpa till med alla typer av massavsättningsprojekt, “avfall för anläggningsändamål” och liknande.

Förorenad mark

ENRECON kan hjälpa dig genom hela processen från inledande provtagningar, via sanering till slutrapportering till myndigheterna.

Avfall

ENRECON kan hjälpa dig med de flesta frågor relaterade till avfall, allt från avfallsklassning via avfallsexport till hjälp med miljöriktig avsättning. 

Shopping Basket